Skip to main content

NIPT står for non-invasive prenatal test og er en type fosterdiagnostikk som brukes for å undersøke om fosteret har økt sannsynlighet for trisomi, det vil si et ekstra kromosom.

Dette testes ved en blodprøve av moren. Analysen av blodprøven vil vise DNA fra morkaken, som vanligvis er likt fosterets DNA og kan gi informasjon om fosterets genetiske egenskaper. Denne testen har høy pålitelighet og er ikke skadelig for verken mor eller fosteret. Vi i Majorstua Kvinneklinikk er godkjent av Helsedirektoratet til å utføre NIPT og er én av få private klinikker som kan tilby dette.

Hva viser en NIPT?

NIPT er en screening som kun undersøker om fosteret har trisomi 13 (Pataus syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) eller trisomi 21 (Downs syndrom). Av disse er Downs syndrom vanligst. De to andre er mer alvorlig. I enkelte tilfeller kan NIPT også brukes for å bestemme kjønn. Dette gjelder kun dersom det er økt sannsynlighet for en arvelig sykdom som bare rammer gutter.

Hvem kan ta NIPT?

Alle gravide kan ta NIPT dersom de ønsker det. Hvis den gravide er 35 år eller eldre ved termin, eller det finnes spesielle grunner for det, kan den gravide få tilbud om NIPT gjennom den offentlige helsetjenesten. Disse grunnene kan være at den gravide eller partneren tidligere har hatt et foster med alvorlig sykdom, at den gravide eller partneren har økt risiko for alvorlige, arvelige sykdommer, eller at den gravide eller partneren er i en livssituasjon som gjør det vanskelig å ta vare på et sykt barn eller et barn med funksjonsnedsettelser.

Når kan jeg ta NIPT?

Det er vanlig å gjennomføre NIPT mellom uke 11 og uke 14. Det tidligste testen kan gjøres, er fra uke 10 + 0. Faktisk er det ikke tillatt å gjøre det før. Du må også ha tatt en ultralydundersøkelse i forkant av en eventuell NIPT. Ultralyden er for å avklare antall fostre i magen og alderen på fosteret, og ikke minst se at fosteret lever. Dersom du bærer tvillinger, vil DNA fra begge fostrene være i blodet og gi utslag på blodprøven. Dersom du bærer to eller flere fostre, kan vi derfor ikke utføre en vanlig NIPT. Hvis dette er tilfellet for deg, vil vi gi deg god informasjon om veien videre.

Endring i bioteknologiloven

I mai 2020 ble det vedtatt en endring i bioteknologiloven. Denne trådte i kraft den 1. januar 2022. Lovendringen går ut på at alle gravide har lov til å ta NIPT dersom de ønsker det – før lovendringen var dette ulovlig å utføre dersom kvinnen var under 38 år ved termin. Denne alderen for når det offentlige tilbyr NIPT, ble senket fra 38 år til 35 år ved termin. I tillegg åpnet endringen i bioteknologiloven opp for at flere private virksomheter kan tilby NIPT, så lenge de er godkjent av Helsedirektoratet. For å få denne godkjenningen må virksomheten blant annet å ha en medisinsk ansvarlig gynekolog med særlig god kompetanse innen NIPT.

Hva kan vi i Majorstua Kvinneklinikk gjøre for deg?

Vi i Majorstua Kvinneklinikk er godkjent av Helsedirektoratet til å utføre NIPT. Vi tilbyr både NIPT-blodprøven og den utvidede ultralyden som må tas i forkant. I tillegg tilbyr vi god informasjon til den gravide og eventuell partner, blant annet gjennom samtaler på klinikken og ved å samarbeide med NIPT-skolen. Dersom NIPT viser at det er høy sannsynlighet for trisomi, vil vi hjelpe deg med veien videre, for eksempel kan vi ordne en morkakeprøve eller fostervannsprøve.

Har du spørsmål er du hjertelig velkommen til å kontakte oss her eller sende en e-post til post@majorstuakvinneklinikk.no

Velkommen til en hyggelig og profesjonell helsetjeneste!

Leave a Reply