Skip to main content

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Majorstua kvinneklinikk er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Vi lagrer også meldinger du sender oss slik at vi kan svare deg og tilby god oppfølging. Vi lagrer adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden slik at vi kan forbedre tjenestene våre.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Vi lagrer også meldinger du sender oss slik at vi kan svare deg og tilby god oppfølging. Vi lagrer adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden slik at vi kan forbedre tjenestene våre.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vårt hovedformål med å behandle dine personvernopplysninger er slik at vi kan tilby medisinske tjenester og yte forsvarlig helsehjelp. Enkelte opplysninger vil kunne bli brukt i til markedsføringsformål. Vi lagrer adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden slik at vi kan forbedre tjenestene våre.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her:

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Unntaket for utlevering av personopplysninger til helseforetak eller annet helsepersonell i forbindelse med konsultasjon av våre leger. Vi vil ikke oppgi andre opplysninger enn det som er ytterst nødvendig for å tilby forsvarlige helsetjenester (eksempelvis henvisninger eller samarbeid med annet helsepersonell). Som pasient har du rett til å motsette deg dette.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post@majorstuakvinneklinikk.no

Majorstua kvinneklinikk
Bogstaveien 51, 0366 Oslo